0
ถุงเย็น (LDPE)
ถุงเย็น (LDPE)     ถุงเย็น (LDPE) หนา .25 mm

ถุงเย็น (LDPE) หนา .25 mm

ขนาดสินค้า
สถานะ
จำนวนบรรจุ
ราคา
จำนวนที่ต้องการ