0
Rolled Bags
เรารับผลิตม้วนฟิลม์, แผ่นฟิลม์พลาสติก ขนาดต่างๆ ตามสั่ง เพื่อใช้ในกิจการ ตามขนาดความกว้างและความยาวตาม วัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งเราสามารถทำ ได้ทั้งแบบเนื้อ PP, LDPE, และ HDPE