0
Garbage Bags
ถุง ที่เอาไว้ใส่ขยะมูลฝอย ทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง ซึ่งมีความเหนียวทน เรามีทั้ง ถุงขยะสีดำ และถุงขยะสีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน