0
ถุงขยะ
ถุงขยะ     ถุงขยะดำ

ถุงขยะดำ

เหมาะสำหรับ
บรรจุขยะทั่วไป, ขยะมูลฝอย, ขยะเปียก, ขยะแห้ง ฯลฯ
ขนาดสินค้า
สถานะ
จำนวนบรรจุ
ราคา
จำนวนที่ต้องการ