0
ฟิล์มยืดพันพาเลท
ฟิล์มยืดพันพาเลท     ฟิล์มยืดพันพาเลท LLDPE

ฟิล์มยืดพันพาเลท LLDPE

เหมาะสำหรับ
พันสินค้าบนพาเลท และ ห่อกระเป๋า สัมภาระ
ขนาดสินค้า
สถานะ
จำนวนบรรจุ
ราคา
จำนวนที่ต้องการ