0
ถุงซิปใส (LDPE)
ถุงซิปใส (LDPE)     ถุงซิปใส (LDPE)

ถุงซิปใส (LDPE)

เหมาะสำหรับ
บรรจุของทั่วไป
ขนาดสินค้า
สถานะ
จำนวนบรรจุ
ราคา
จำนวนที่ต้องการ